Comunicat Col·legi Administradors de Finques
ACTUALITZADA A 27/05/2020

El BOE ha publicat l’Ordre Ministerial SND/370/2020, del Ministeri de Sanitat, sobre les condicions en què han de desenvolupar-se els desplaçaments infantils durant l’Estat d’Alarma pel COVID-19.

El Govern espanyol admet la proposta dels Administradors de Finques col·legiats perquè no siguin les comunitats de propietaris les que regulin l’ús de les zones comunes per part dels nens i nenes menors de catorze anys, després de les peticions realitzades al Ministeri de Sanitat i al Ministeri de Drets Socials i Agenda 2020, i consideren que la decisió presa per les autoritats sanitàries és la més encertada.

Ús dels espais comuns en Fase 0 i posteriors

També establia que no estarà permès l’accés a espais recreatius infantils a l’aire lliure, així com a instal·lacions esportives. No s’ha autoritzat doncs l’obertura de cap espai comunitari en Fase 0, excepte per accedir a la via pública. Per tant, han de romandre tancats tots els espais i elements comuns que actualment no poden utilitzar-se. En la Fase 1 de desconfinament no hi ha hagut cap canvi al respecte.

Salvador Díez, president del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas -CGCAFE-, considera molt encertada aquesta decisió sanitària, “perquè pensem que haver deixat al criteri subjectiu de les comunitats de propietaris com podrien accedir els menors a les instal·lacions comunes hagués generat importants problemes al no haver-se pogut garantir el compliment de les normes sanitàries i de distanciament”.

Anabel Miró, presidenta del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya, afegeix la importància de tenir molt en compte aquesta mesura, tot i les diferents tipologies i espais comunitaris de cada edificació o complex immobiliari, apel·lant, per tant, “al bon comportament que tots els veïns han demostrat durant el confinament, pel que ben segur sabran entendre i interpretar correctament el sentit i finalitat de la mateixa”.

Mesures de prevenció a les comunitats de propietaris en Fase 1

Pel que fa a canvis en la fase 1 de desconfinament, que no canvia l’essència de no poder regular l’ús dels espais comuns, s’hi afegeixen algunes mesures addicionals:

  • Ús d’espais comuns per accedir a la via pública.
  • Piscines i parcs infantils tancats.
  • Obertura pistes esportives a l’aire lliure
  • Obres: en zones que es puguin sectoritzar i sense contacte amb els residents
  • No es poden celebrar Juntes de Propietaris presencials (sí telemàticament).

Tot i que no es diu de forma explícita, en Fase 2 se suposa que piscines i parcs infantils comunitaris podran obrir però respectant les normes generals a aquest tipus d’instal·lacions públiques (vegeu els articles 44 i 45 de l’Ordre SND 414/2020, de 16 de maig que regulen l’ús de les piscines recreatives).

Comunitats de Veïns en Fase 1

Sobre celebració presencial de Juntes de Propietaris a la Fase 2

En Fase 0 i 1 les reunions només es podran realitzar telemàticament, de conformitat amb el que estableix el Decret Llei 10/2020 de 27 de març.

Així mateix, en el moment en què les reunions es puguin realitzar presencialment, s’hauran de complir unes distàncies de seguretat amb un espai mínim necessari per dur-les a terme. Consulteu els exemples de com mesurar aquestes distàncies.

Els terminis per dur a terme les juntes no s’ha modificat encara, malgrat les peticions que ha fet el Col·legi d’Administradors de Finques al respecte.

Mesura de la Distància Juntes propietaris
Font: Consell de Col·legis d'Administradors de Finques

© 2019-2023 Edificis Positius

Política de privacitat | Política de cookies | Contacte

CONTACTEU-NOS

Voleu saber alguna cosa més? No dubteu en escriure'ns i us contestarem el més aviat possible!

Enviant

Inseriu les vostres dades d'accés

Forgot your details?