Sou aquí:
Print

ODS 9: Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització sostenible i fomentar la innovació

Fites

 1. Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloses infraestructures regionals i transfrontereres, per donar suport al desenvolupament econòmic i el benestar humà, amb especial èmfasi en l’accés equitatiu i assequible per a tothom
 2. Promoure una industrialització inclusiva i sostenible i, per al 2030, augmentar de manera significativa la contribució de la indústria a l’ocupació i al producte interior brut, d’acord amb les circumstàncies nacionals, i duplicar aquesta contribució en els països menys avançats
 3. Augmentar l’accés de les petites empreses industrials i altres empreses, en particular en els països en desenvolupament, als serveis financers, inclòs l’accés a crèdits assequibles, i la seva integració en les cadenes de valor i els mercats
 4. Per al 2030, millorar la infraestructura i reajustar les indústries perquè siguin sostenibles, usant els recursos amb major eficàcia i promovent l’adopció de tecnologies i processos industrials nets i ambientalment racionals, amb tots els països adoptant mesures d’acord amb les seves capacitats respectives
 5. Augmentar la recerca científica i millorar la capacitat tecnològica dels sectors industrials de tots els països, en particular els països en desenvolupament, entre altres coses fomentant, per al 2030, la innovació i l’augment substancial del nombre de persones que treballen en el camp de la investigació i el desenvolupament per cada milió de persones, així com augmentant les despeses en recerca i desenvolupament dels sectors públic i privat

Principals reptes per a Catalunya en relació amb l’ODS 9

El CADS considera que els principals reptes que es plantegen a Catalunya en relació amb l’ODS 9 són els següents:

 1. Dissenyar unes infraestructures urbanes i interurbanes que facilitin el canvi modal i reduir el transport privat i establir una xarxa d’estacions de recàrrega de vehicles elèctrics a tot el territori.
 2. Incrementar la participació del ferrocarril en el transport de mercaderies. En aquest sentit, és imprescindible l’establiment del Corredor Ferroviari Mediterrani en condicions de capacitat, intermodalitat i interoperabilitat, que ha d’estar ben connectat amb els dos ports principals de Catalunya (Barcelona i Tarragona).
 3. Desenvolupar les infraestructures necessàries que permetin la transició energètica cap a fonts d’energia renovables, amb xarxes intel·ligents i amb capacitat d’emmagatzematge, tot garantint la competitivitat.
 4. Incorporar criteris de resiliència al canvi climàtic, de flexibilitat per adaptar-se als canvis tecnològics i socials, de vertebració del territori i d’integració de polítiques en el disseny de la xarxa d’infraestructures.
 5. Facilitar i promoure la digitalització de la societat, de les empreses i dels processos productius.
 6. Recuperar el lideratge que tradicionalment Catalunya havia tingut en el sector econòmic industrial, afavorint l’increment de dimensió de les empreses, facilitant l’accés al finançament, promovent la innovació (especialment en les noves tecnologies), l’eficiència en l’ús dels recursos i l’economia circular, així com la digitalització i internacionalització.
 7. Mantenir el nivell de productivitat, excel·lència i internacionalització del sistema de recerca i desenvolupament assolit els darrers anys, i molt especialment, promoure la transferència d’aquest coneixement cap a la innovació a les empreses, que generi valor afegit i fomenti la competitivitat econòmica.

Indicadors

Font: IDESCAT
Taula de Continguts

© 2019-2023 Edificis Positius

Política de privacitat | Política de cookies | Contacte

CONTACTEU-NOS

Voleu saber alguna cosa més? No dubteu en escriure'ns i us contestarem el més aviat possible!

Enviant

Inseriu les vostres dades d'accés

Forgot your details?