Sou aquí:
Print

ODS 8: Fomentar el creixement econòmic i l’ocupació inclusius i sostenibles, i el treball decent per a tothom

Fites

 1. Mantenir el creixement econòmic per càpita de conformitat amb les circumstàncies nacionals i, en particular, un creixement del producte intern brut d’almenys un 7% anual en els països menys avançats
 2. Aconseguir nivells més elevats de productivitat econòmica mitjançant la diversificació, la modernització tecnològica i la innovació, entre altres coses centrant l’atenció en sectors de més valor afegit i ús intensiu de mà d’obra
 3. Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats productives, la creació d’ocupació decent, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar l’oficialització i el creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses, entre altres coses mitjançant l’accés a serveis financers
 4. Millorar progressivament, per al 2030, la producció i el consum eficients dels recursos mundials i procurar desvincular el creixement econòmic de la degradació del medi ambient, de conformitat amb el marc decennal de programes sobre modalitats sostenibles de consum i producció, començant pels països desenvolupats
 5. Per al 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva i garantir un treball decent per a tots els homes i dones, inclosos els joves i les persones amb discapacitat, i la igualtat de remuneració per treball d’igual valor
 6. Per al 2020, reduir substancialment la proporció de joves que no estan empleats i no cursen estudis ni reben capacitació
 7. Adoptar mesures immediates i eficaces per eradicar el treball forçós, posar fi a les formes modernes d’esclavitud i el tràfic d’éssers humans i assegurar la prohibició i eliminació de les pitjors formes de treball infantil, inclosos el reclutament i la utilització de nens soldats, i , com a molt tard el 2025, posar fi al treball infantil en totes les seves formes
 8. Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit per a tots els treballadors, inclosos els treballadors migrants, en particular les dones migrants i les persones amb ocupacions precàries
 9. Per al 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques encaminades a promoure un turisme sostenible que creï llocs de treball i promogui la cultura i els productes locals
 10. Enfortir la capacitat de les institucions financeres nacionals per encoratjar i ampliar l’accés als serveis bancaris, financers i d’assegurances per a tothom

Principals reptes per a Catalunya en relació amb l’ODS 8

El CADS considera que els principals reptes que es plantegen a Catalunya en relació amb l’ODS 8 són els següents:

 1. Aconseguir la recuperació econòmica de Catalunya, reduint la creixent desigualtat econòmica.
 2. Incrementar la productivitat del treball.
 3. Aprovar el Pacte Nacional de la Indústria a Catalunya amb un clar objectiu de liderar la transformació cap a la Indústria 4.0 basat en un model d’economia circular.
 4. Impulsar l’economia circular i reconèixer l’economia col·laborativa en el sistema econòmic actual.
 5. Prioritzar la lluita contra l’atur juvenil i de llarga durada.
 6. Reduir la taxa de risc de pobresa en el treball i la precarietat laboral.
 7. Reduir la taxa d’abandonament prematur dels estudis i dels joves que ni estudien, ni treballen i ni es formen.
 8. Garantir el finançament per a les empreses i els emprenedors catalans.

Indicadors

Font: IDESCAT
Taula de Continguts

© 2019-2023 Edificis Positius

Política de privacitat | Política de cookies | Contacte

CONTACTEU-NOS

Voleu saber alguna cosa més? No dubteu en escriure'ns i us contestarem el més aviat possible!

Enviant

Inseriu les vostres dades d'accés

Forgot your details?