Sou aquí:
Print

ODS 6: Garantir la disponibilitat d’aigua i el sanejament per a tothom

Fites

 1. Per al 2030, aconseguir l’accés universal i equitatiu a l’aigua potable, a un preu assequible per a tothom
 2. Per al 2030, aconseguir l’accés equitatiu a serveis de sanejament i higiene adequats per a tothom i posar fi a la defecació a l’aire lliure, prestant especial atenció a les necessitats de les dones i les nenes i les persones en situacions vulnerables
 3. Per al 2030, millorar la qualitat de l’aigua mitjançant la reducció de la contaminació, l’eliminació de l’abocament i la reducció al mínim de la descàrrega de materials i productes químics perillosos, la reducció a la meitat del percentatge d’aigües residuals sense tractar i un augment substancial del reciclatge i la reutilització en condicions de seguretat a nivell mundial
 4. Per al 2030, augmentar substancialment la utilització eficient dels recursos hídrics en tots els sectors i assegurar la sostenibilitat de l’extracció i el proveïment d’aigua dolça per fer front a l’escassetat d’aigua i reduir substancialment el nombre de persones que pateixen d’escassetat d’aigua
 5. Per al 2030, posar en pràctica la gestió integrada dels recursos hídrics a tots els nivells, fins i tot mitjançant la cooperació transfronterera, segons escaigui
 6. Per al 2020, protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l’aigua, inclosos els boscos, les muntanyes, els aiguamolls, els rius, els aqüífers i els llacs

Principals reptes per a Catalunya en relació amb l’ODS 6

El CADS considera que els principals reptes que es plantegen a Catalunya en relació amb l’ODS 6 són els següents:

 1. Assegurar l’abastiment d’aigua potable a tothom, i que cap persona es quedi sense accés a aquest subministrament bàsic per motius econòmics, entès no només en tant que qüestió tècnica de fer arribar l’aigua, sinó que cal gestionar la recuperació de costos del servei.
 2. Assolir un bon estat de les masses d’aigua de Catalunya mitjançant la millora el funcionament de les EDAR i assegurant que les activitats econòmiques que podrien comportar afectacions a la qualitat del medi hídric prenen les responsabilitats que els pertoquen i evitant-ne les conseqüències.
 3. Garantir l’abastament d’aigua reforçant les mesures d’estalvi i eficiència en tots els sectors (cal destacar que a les ciutats catalanes els consums d’aigua són dels més baixos del planeta) i incrementant les aportacions específiques de fonts d’aigua regenerada i d’aigües pluvials, i fer d’aquesta necessitat una oportunitat que situï Catalunya al capdavant de la recerca, desenvolupament i innovació d’aquesta tecnologia a nivell mundial.
 4. Assegurar que Catalunya està preparada per afrontar nous períodes de sequera, tenint en compte les aportacions específiques de fonts d’aigua no convencionals (aigües regenerades, aigua dessalinitzada). És de destacar que Catalunya disposa d’instal·lacions emblemàtiques en aquest àmbit a nivell internacional, però cal impulsar un procés d’informació i acceptació del públic, a nivell local i internacional, per evitar l’alarma social i grans perjudicis econòmics.
 5. Fer una reflexió de fons, oberta i transparent, sobre les possibles alternatives existents per garantir l’abastament de recursos hídrics per Catalunya.
 6. Garantir el correcte funcionament dels ecosistemes en relació al cicle de l’aigua, assegurant el manteniment d’un cabal ecològic suficient als rius de Catalunya, i integrar plenament els criteris ecosistèmics en la gestió dels recursos hídrics.

Indicadors

Font: IDESCAT
Taula de Continguts

© 2019-2023 Edificis Positius

Política de privacitat | Política de cookies | Contacte

CONTACTEU-NOS

Voleu saber alguna cosa més? No dubteu en escriure'ns i us contestarem el més aviat possible!

Enviant

Inseriu les vostres dades d'accés

Forgot your details?