Sou aquí:
Print

ODS 15: Promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, lluitar contra la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl i la pèrdua de biodiversitat

Fites

 1. Per al 2020, vetllar per la conservació, el restabliment i l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres i els ecosistemes interiors d’aigua dolça i els serveis que proporcionen, en particular els boscos, els aiguamolls, les muntanyes i les zones àrides, d’acord amb les obligacions contretes en virtut d’acords internacionals
 2. Per al 2020, promoure la gestió sostenible de tots els tipus de boscos, posar fi a la desforestació, recuperar els boscos degradats i incrementar el repoblament i la reforestació a nivell mundial
 3. Per al 2030, lluitar contra la desertificació, rehabilitar les terres i els sòls degradats, incloses les terres afectades per la desertificació, la sequera i les inundacions, i procurar aconseguir un món amb una degradació neutra del sòl
 4. Per al 2030, vetllar per la conservació dels ecosistemes muntanyencs, inclosa la seva diversitat biològica, per tal de millorar la seva capacitat de proporcionar beneficis essencials per al desenvolupament sostenible
 5. Adoptar mesures urgents i significatives per reduir la degradació dels hàbitats naturals, aturar la pèrdua de la diversitat biològica i, per al 2020, protegir les espècies amenaçades i evitar la seva extinció
 6. Promoure la participació justa i equitativa en els beneficis que es derivin de la utilització dels recursos genètics i promoure l’accés adequat a aquests recursos, com s’ha convingut internacionalment
 7. Adoptar mesures urgents per posar fi a la caça furtiva i el tràfic d’espècies protegides de flora i fauna i abordar la demanda i l’oferta il·legals de productes silvestres
 8. Per al 2020, adoptar mesures per prevenir la introducció d’espècies exòtiques invasores i reduir de manera significativa els seus efectes en els ecosistemes terrestres i aquàtics i controlar o eradicar les espècies prioritàries
 9. Per al 2020, integrar els valors dels ecosistemes i la diversitat biològica en la planificació nacional i local, els processos de desenvolupament, les estratègies de reducció de la pobresa i la comptabilitat

Principals reptes per a Catalunya en relació amb l’ODS 15

El CADS considera que els principals reptes que es plantegen a Catalunya en relació amb l’ODS 15 són els següents:

 1. Disposar d’una informació completa i actualitzada (cartografia i bases de dades) sobre l’estat de la biodiversitat, tant terrestre com litoral i marina.
 2. Desenvolupar la infraestructura verda de Catalunya i integrar, de forma troncal, el manteniment de la connectivitat ecològica i dels serveis ecosistèmics en les polítiques sectorials, l’ordenació del territori i la planificació urbanística reforçant, d’aquesta manera, l’efectivitat de les polítiques de protecció i gestió del patrimoni natural.
 3. Garantir una gestió activa dels espais naturals ja protegits, amb les eines i els recursos adequats per a fer-ho possible i, quan sigui necessari, incrementar les figures de major grau de protecció.
 4. Assolir un estat de conservació favorable dels hàbitats, de la fauna i la flora, mitjançant l’aprovació i execució dels instruments i mesures necessaris (com el Catàleg dels hàbitats amenaçats o el de la fauna amenaçada, els plans de recuperació corresponents o l’Estratègia de conservació de la flora).
 5. Disposar d’un plantejament estratègic d’actuació davant la introducció i expansió de les espècies exòtiques invasores, especialment en un context de canvi climàtic que afavoreix la seva arribada i progressió pel territori català.
 6. Establir un sistema de governança modern i efectiu que permeti desenvolupar un marc legal i de planificació en matèria de patrimoni natural i biodiversitat d’acord als coneixements científics actuals i als criteris de conservació i gestió de la biodiversitat a escala mundial.
 7. Disposar de coneixement i de la cartografia sobre la qualitat i l’estat dels sòls de Catalunya, i integrar-la de forma efectiva en la planificació territorial i sectorial.
 8. Reduir els processos erosius i de pèrdua de sòl a Catalunya, disminuint d’aquesta manera el risc de desertificació dels sòls, especialment de cara a un escenari de canvi climàtic.
 9. Seguir reduint les activitats de furtivisme a Catalunya, mantenint un debat obert amb els agents interessats.
 10. Millorar el sistema de control del tràfic il·legal d’espècies per donar resposta a les problemàtiques detectades i als nous reptes, com el comerç per internet o la manca de centres d’acollida per a la fauna exòtica abandonada, així com reforçar la coordinació de les unitats que se n’ocupen.

Indicadors

Font: IDESCAT
Taula de Continguts

© 2019-2023 Edificis Positius

Política de privacitat | Política de cookies | Contacte

CONTACTEU-NOS

Voleu saber alguna cosa més? No dubteu en escriure'ns i us contestarem el més aviat possible!

Enviant

Inseriu les vostres dades d'accés

Forgot your details?