Sou aquí:
Print

ODS 14: Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, els mars i els recursos marins

Fites

 1. Per al 2025, prevenir i reduir de manera significativa la contaminació marina de tota mena, en particular la contaminació produïda per activitats realitzades en terra ferma, inclosos els detritus marins i la contaminació per nutrients
 2. Per al 2020, gestionar i protegir de manera sostenible dels ecosistemes marins i costaners amb vista a evitar efectes nocius importants, fins i tot mitjançant l’enfortiment de la seva resiliència, i adoptar mesures de restauració a fi de restablir la salut i la productivitat dels oceans
 3. Reduir al mínim els efectes de l’acidificació dels oceans i fer-hi front, incloent la intensificació de la cooperació científica a tots els nivells
 4. Per al 2020, reglamentar eficaçment l’explotació pesquera i posar fi a la sobrepesca, la pesca il·legal, la pesca no declarada i no reglamentada i les pràctiques de pesca destructives, i aplicar plans de gestió amb fonament científic per tal de restablir les poblacions de peixos en el termini més breu possible, almenys a nivells que puguin produir el màxim rendiment sostenible d’acord amb les seves característiques biològiques
 5. Per al 2020, conservar almenys el 10% de les zones costaneres i marines, de conformitat amb les lleis nacionals i el dret internacional i sobre la base de la millor informació científica disponible
 6. Per al 2020, prohibir certes formes de subvencions a la pesca que contribueixen a la capacitat de sobrepesca i a la sobreexplotació pesquera, eliminar les subvencions que contribueixen a la pesca il·legal, no declarada i no reglamentada i abstenir d’introduir noves subvencions d’aquesta índole, reconeixent que la negociació sobre les subvencions a la pesca en el marc de l’Organització Mundial del Comerç ha d’incloure un tracte especial i diferenciat, apropiat i efectiu per als països en desenvolupament i els països menys avançats
 7. Per al 2030, augmentar els beneficis econòmics que els petits Estats insulars en desenvolupament i els països menys avançats reben de l’ús sostenible dels recursos marins, en particular mitjançant la gestió sostenible de la pesca, l’aqüicultura i el turisme

Principals reptes per a Catalunya en relació amb l’ODS 14

El CADS considera que els principals reptes que es plantegen a Catalunya en relació amb l’ODS 14 són els següents:

 1. Reduir l’aportació de càrrega contaminant de rius i emissaris submarins millorant el funcionament del sanejament de les aigües residuals urbanes i industrials.
 2. Reduir les fonts d’acidificació de la mar d’origen antròpic (com l’aportació de nutrients procedents de l’activitat agrària) i incrementar la resiliència de les activitats marítimes als efectes d’aquest fenomen.
 3. Reforçar la protecció dels espais naturals marins i costaners, aplicant el corpus normatiu existent a escala internacional i europea i garantir la protecció i continuïtat de les dues EBSA (Ecologically or Biologically Significant Marine Areas) que abasten el mar davant la costa catalana.
 4. Integrar l’enfocament dels serveis ecosistèmics en la normativa i la planificació territorial i la gestió de l’espai marí i costaner.
 5. Impulsar la recerca dels efectes del canvi global i climàtic sobre la mar i integrar-ne els resultats en la planificació i programació de l’espai marí i costaner.
 6. Impulsar la cogestió pesquera, amb representació del sector, experts i representants de l’administració per garantir una gestió sostenible dels recurs pesquer.

Indicadors

Font: IDESCAT
Taula de Continguts

© 2019-2023 Edificis Positius

Política de privacitat | Política de cookies | Contacte

CONTACTEU-NOS

Voleu saber alguna cosa més? No dubteu en escriure'ns i us contestarem el més aviat possible!

Enviant

Inseriu les vostres dades d'accés

Forgot your details?