Sou aquí:
Print

ODS 11: Fer les ciutats inclusives, segures, resilients i sostenibles

Fites

 1. Per al 2030, assegurar l’accés de totes les persones a habitatges i serveis bàsics adequats, assegurances i assequibles i millorar els barris marginals
 2. Per al 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles per a tothom i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l’ampliació del transport públic, fent especial atenció a les necessitats de les persones en situació vulnerable, les dones, els infants, les persones amb discapacitat i la gent gran
 3. Per al 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible i la capacitat per a una planificació i gestió participatives, integrades i sostenibles dels assentaments humans en tots els països
 4. Enfortir els esforços per protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món
 5. Per al 2030, reduir de forma significativa el nombre de morts i de persones afectades pels desastres, inclosos els relacionats amb l’aigua, i reduir substancialment les pèrdues econòmiques directes vinculades al producte interior brut mundial causades pels desastres, fent especial èmfasi en la protecció dels pobres i les persones en situacions vulnerables
 6. Per al 2030, reduir l’impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, fins i tot prestant especial atenció a la qualitat de l’aire i la gestió municipal o d’altre tipus de les deixalles
 7. Per al 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, en particular per a les dones i els infants, la gent gran i les persones amb discapacitat
 8. Donar suport als vincles econòmics, socials i ambientals positius entre les zones urbanes, periurbanes i rurals mitjançant l’enfortiment de la planificació del desenvolupament nacional i regional

Principals reptes per a Catalunya en relació amb l’ODS 11

El CADS considera que els principals reptes que es plantegen a Catalunya en relació amb l’ODS 11 són els següents:

 1. Establir polítiques de suport a les famílies per evitar l’exclusió social i assegurar el seu accés a l’habitatge mitjançant una oferta suficient d’habitatge públic de lloguer accessible.
 2. Promoure les ciutats compactes mitjançant la contenció de la urbanització extensiva, discontinua, fragmentada i heterogènia allunyada de les infraestructures de transport.
 3. Garantir una dotació adequada de servei de transport públic i, específicament, facilitar la connexió intermunicipal mitjançant transport públic.
 4. Garantir una dotació adequada d’espais verds per al benestar de la població urbana -d’acord amb els valors recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS)- i concebre els espais verds com a una infraestructura urbana de primer ordre, proveïdora dels serveis ecosistèmics imprescindible per a una ciutat saludable i inclusiva.
 5. Incrementar la resiliència urbana davant del risc de la caiguda en cascada dels serveis bàsics (transport, subministrament energètic, telecomunicacions, abastament d’aigua, sistema sanitari, etc.).
 6. Millorar la qualitat de l’aire en els nuclis urbans, mantenint els nivells de contaminació atmosfèrica per sota dels llindars establerts per l’OMS per garantir la salut de la població.

Indicadors

Font: IDESCAT
Taula de Continguts

© 2019-2023 Edificis Positius

Política de privacitat | Política de cookies | Contacte

CONTACTEU-NOS

Voleu saber alguna cosa més? No dubteu en escriure'ns i us contestarem el més aviat possible!

Enviant

Inseriu les vostres dades d'accés

Forgot your details?