Sou aquí:
Print

ODS 10: Reduir la desigualtat dins i entre els països

Fites

 1. Per al 2030, aconseguir progressivament i mantenir el creixement dels ingressos del 40% més pobre de la població a una taxa superior a la mitjana nacional
 2. Per al 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seva edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o altra condició
 3. Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels resultats, en particular mitjançant l’eliminació de les lleis, les polítiques i les pràctiques discriminatòries i la promoció de lleis, polítiques i mesures adequades a aquest respecte
 4. Adoptar polítiques, especialment fiscals, salarials i de protecció social, i aconseguir progressivament una major igualtat
 5. Millorar la reglamentació i vigilància de les institucions i els mercats financers mundials i enfortir l’aplicació d’aquesta reglamentació
 6. Vetllar per una major representació i veu dels països en desenvolupament en l’adopció de decisions en les institucions econòmiques i financeres internacionals perquè aquestes siguin més eficaces, fiables, responsables i legítimes
 7. Facilitar la migració i la mobilitat ordenades, segures, regulars i responsables de les persones, entre altres coses mitjançant l’aplicació de polítiques migratòries planificades i ben gestionades

Principals reptes per a Catalunya en relació amb l’ODS 10

El CADS considera que els principals reptes que es plantegen a Catalunya en relació amb l’ODS 10 són els següents:

 1. Revertir el creixement de la desigualtat en relació a la diferència d’ingressos entre els més rics i els més pobres.
 2. Trobar l’equilibri entre el desenvolupament de mesures d’atenció directa per fer front a situacions d’urgència social com, per exemple, garantir la cobertura de les necessitats bàsiques dels sectors més desafavorits de la població, i la posada en marxa de mesures i estratègies a mitjà i llarg termini de caràcter estructural, més preventives i de promoció de l’autonomia i de l’apoderament de la persona.
 3. Garantir la coherència de polítiques publiques, tradicionalment segmentades des d’un punt de vista temàtic i sectorial, i reorientar-les cap a un enfocament transversal que impliqui àmbits d’actuació com els serveis socials, l’ocupació, l’ensenyament, l’habitatge, la salut o la justícia i que posi la persona en el centre d’atenció. Avançar cap a models d’atenció a les persones més comunitaris.
 4. Reduir la precarietat laboral i la bretxa salarial entre homes i dones i per extensió als altres col·lectius menys afavorits.
 5. Reforçar les polítiques socials com ara educació, salut i protecció social, i dotar-les de pressupost suficient per garantir els drets bàsics i la igualtat d’oportunitats de totes les persones.
 6. Reforçar i diversificar els serveis educatius municipals per als infants de 0 a 3 anys i les seves famílies, sobretot en els barris més pobres.
 7. Assegurar la representació de Catalunya a les organitzacions internacionals i garantir el suport als països menys desenvolupats.
 8. Intensificar l’enfortiment de la capacitat institucional dels països en desenvolupament a través de mitjans indirectes com l’activitat subvencionadora de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).
 9. Ordenar els fluxos migratoris integrant les necessitats del mercat laboral.
 10. Promoure la cohesió social d’una societat diversa.

Indicadors

Font: IDESCAT
Taula de Continguts

© 2019-2023 Edificis Positius

Política de privacitat | Política de cookies | Contacte

CONTACTEU-NOS

Voleu saber alguna cosa més? No dubteu en escriure'ns i us contestarem el més aviat possible!

Enviant

Inseriu les vostres dades d'accés

Forgot your details?